Zatravňovací dlažba geoSYSTEM i obrubník geoBORDER je značkový výrobek vysoké kvality. Jsou vyrobeny z pečlivě vybrané směsi 100% recyklovaných plastů. Použitý materiál je extrémně pevný a houževnatý, nepraská a neláme se. První výrobky geoPORDUCT byly osazeny do země před 18 lety a dodnes si 100% zachovávají své prvotřídní vlastnosti. Proto můžeme garantovat životnost minimálně 18 let. Ve skutečnosti je vzhledem k vlastnostem použitých materiálů životnost odhadována na desítky let. Výrobce poskytuje na výrobky geoPRODUCT oficiálně 10-ti letou záruku.

Ano, správná příprava podkladu je klíčem k úspěšné instalaci. Podkladová konstrukce zaručuje stabilitu povrchu a odolnost vůči zatížení. Především správná skladba, vyrovnání a kvalitní zhutnění všech podkladních vrstev zajistí, že plastová dlažba ani celá plocha, nebudou při provozu poškozeny. Druh a skladba podkladních vrstev by proto měli být stanoveny odborníkem vždy s ohledem na konkrétní geologické podmínky.

Vyjímku tvoří pouze tyto případy:
Dlažby geoSYSTEM označené „MAX“ lze díky pevnému spojovacímu zámkovému systému, extrémně vysoké únosnosti a velmi dobrému rozložení plošné zátěže pokládat také přímo na rostlou zem, bez předchozí úpravy podloží. To lze s výhodou využít například na stavbách při budování dočasných cest a manipulačních ploch v rámci zařízení staveniště. Při pokládce bez úpravy podloží ale není zaručena drenáž plochy ani její dostatečná únosnost. V důsledku různé kvality podloží mohou vznikat při provozu nerovnosti a není zaručena stejnoměrná únosnost plochy. Díky systému zámků však plocha zůstává celistvá a snadno sjízdná pro stavební techniku.

Dlažbu geoSYSTEM GE25 je možno také použít na zpevnění travnatých ploch bez zhutněných podkladních vrstev. Například tam, kde je potřeba zvýšit odolnost trávníku pro chodce nebo ochránit trávník proti zvířatům. Takovéto realizace jsou ale určené výhradně pro pěší provoz a neumožňují vjezd ani osobních aut.

Pevnost, odolnost a trvanlivost celé plochy osazené dlažbou geoSYSTEM je dána především správně provedeným
podkladem. Druh a skladba podkladních vrstev by proto měli být navrženy odborným projektantem a předepsány prováděcím projektem s přihlédnutím ke konkrétním geologickým podmínkám v daném místě.
Při realizacích menšího rozsahu v soukromém sektoru a prováděných svépomocí, se řiďte naším montážním návodem, kde jsou doporučené podkladní vrstvy popsány.

Zatravňovací dlažbu geoSYSTEM nabízíme hned v několika variantách, každá je vhodná pro trochu jiný účel použití a zatížení. Volba správného typu dlažby má zásadní vliv na pevnost a odolnost realizované plochy. Lze tak vytvořit extrémně odolné plochy, které odolají zátěži i od těžké techniky nebo kamiónů, stejně jako velmi ekonomické plochy, určené pouze pro provoz osobních aut a pohyb chodců.
Na výslednou pevnost a odolnost celé plochy má zásadní vliv i to, že všechny dlaždice geoSYSTEM se navzájem spojují čepy. Dlaždice tak po instalaci vytvářejí jednu spojitou plochu, která zajišťuje rovnoměrnější rozložení zatížení, což omezuje např. vznik vyježděných kolejí od aut.
Mějte však na paměti, že především správná skladba, vyrovnání a kvalitní zhutnění všech podkladních vrstev zajistí, že plastová dlažba ani celá plocha, nebudou při provozu poškozeny. Druh a skladba podkladních vrstev by proto měli být stanoveny odborníkem vždy s ohledem na konkrétní geologické podmínky.

Ano, je to dokonce nutné, pokud chcete vytvořit křivku nebo docílit přesného rozměru realizované plochy. Dlaždice geoSYSTEM je možné velmi jednoduše zaříznout na požadovaný rozměr. Pro řezání doporučujeme použít ruční kotoučovou pilu, úhlovou brusku (tzv. „flexu“) s řezným kotoučem, přímočarou kmitací pilku nebo elektrickou pilu ocasku.
V případě realizace plochy s nepravidelným tvarem doporučujeme zaříznuté okraje dlažby následně zajistit plastovými obrubníky geoBORDER.

Pro řezání zatravňovacích dlaždic i obrubníků doporučujeme použít ruční kotoučovou pilu, úhlovou brusku (tzv. „flexu“) s řezným kotoučem, přímočarou kmitací pilku nebo elektrickou pilu ocasku. Drobné úpravy je možné dokonce provádět i zahradnickými nůžkami.

Především, všechny dlažby geoSYSTEM mají velmi subtilní stěny, takže po zabudování jsou viditelné opravdu jen minimálně. Není také pravda, že zelené dlažby jsou méně viditelné v travnatých plochách. Zelená barva ve skutečnosti nikdy nemá stejný odstín jako tráva. Přitom černá barva mnohem lépe splyne s barvou zeminy a je v zatravněné ploše daleko méně výrazná.

Odstranění sněhu z ploch pokrytých dlažbami geoSYSTEM je ideální provádět za pomoci posypové soli, případně košťat nebo kartáčového válce. V případě použití sněhového pluhu, sněhové frézy nebo lopaty je třeba zabránit přímému kontaktu s dlažbou (zabrání se také poškození trávy). Pokud je plocha vyplněna kamenivem (nebo překryta štěrkem), zimní péče se obvykle redukuje na aplikaci posypové soli, případně použití zimního posypu. Sníh se provozem zatlačí do štěrku a není ho potřeba odklízet.

Všechny betonové nebo živičné povrchy zásadně omezují množství ploch s tzv. biologicky aktivním povrchem. Biologicky aktivní povrchy přitom mají zásadní pozitivní dopad na životní prostředí. Každá zelená plocha ve městech, dokonce i jen malý prostor, významným způsobem zlepšují vzduch, teplotu i akustiku v městských prostředích.
Zatravňovací dlažby GeoSYSTEM přitom zachovávají 78 a 85% biologicky aktivního povrchu. Tím mohou zásadně zvýšit množství zelených ploch ve městech, omezit znečištění ovzduší, absorbovat akustické vlny a především také zlepšit přirozený oběh vody a doplňování podzemních vod.

Zatravňovací dlažba geoSYSTEM je značkový výrobek vysoké kvality. Použitý materiál je 100% recyklovaný a recyklovatelný. Dlažba je vyrobena ze směsi 100% recyklovaného polyetylenu a polypropylenu. Použitý materiál prochází při zpracování důslednou kontrolou a je zpracováván na moderních výrobních linkách. Výsledný výrobek je extrémně pevný a houževnatý, nepraská a neláme se, je mrazuvzdorný a odolný proti UV záření.
Zatravňovací dlažba geoSYSTEM je také výrobek vysoce ekologický, šetrný k životnímu prostředí a neutrální k podzemním vodám. Dlažba je odolná vůči alkoholu, kyselinám i zásadám (posypovým solím, amoniaku, kyselým dešťům atd.).

Veškeré dlažby geoSYSTEM se vyrábí v Evropské unii, konkrétně v Polsku. Rovněž veškeré suroviny pro výrobu dlažby geoSYSTEM pochází výhradně z Evropské unie. Nic nedovážíme z Číny, ani jiných Asijských zemí.
Výrobce je rodinná firma, která se již od roku 1982 věnuje recyklaci plastů a od roku 2005 vyrábí zatravňovací dlažby geoSYSTEM. Všechny výrobky geoPRODUCT prošly pečlivým vývojem, jsou pravidelně testovány a svou nekompromisní kvalitou se zařadily mezi špičku v Evropské unii.

Prodáváme originální výrobek s CE certifikátem. Značka CE dokládá, že výrobek byl vyroben v Evropské unii, testován a posouzen podle evropských harmonizovaných norem a splňuje veškeré technické i legislativní požadavky.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Nevadí, kontaktujte nás!

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a zůstaňte v obraze.

Vyberte si svoje řešení

Ještě nejste rozhodnutí? Stáhněte si přehledný katalog a seznamte se podrobněji s naší nabídkou.
Potřebujete poradit? Kontaktujte nás a získejte nabídku přizpůsobenou vašim potřebám.
Nebo rovnou přejděte do internetového obchodu a jednoduše si objednejte, co potřebujete.

E-shop